تاریخ امروز : یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹

تخفیف ها

طرحهای تخفیفی دوره های آموزشی

۱- طرح تخفیفی تفاهم نامه های همکاری
این طرح بر اساس قرارداد و یا تفاهم نامه همکاری مؤسسه سبحان با ارگانهای دولتی و شرکت های خصوصی جهت استفاده پرسنل و خانواده های آنان از خدمات مراکزآموزشی سبحان با درصد مورد توافق مربوط مطابق با جدول پیوست خواهد بود.
۲- طرح تخفیفی تجمیع دوره
این طرح با ثبت نام چند ترم یا چند سطح به صورت همزمان تا مدت یک سال آینده و پرداخت نقدی جمع کل شهریه با کسر ۱۰% تخفیف از کل مبلغ و بهره مندی از عدم دریافت افزایش شهریه سالیانه می باشد.
تبصره : مبالغ بالای پانصدهزارریال می تونند با پرداخت یک سوم مبلغ وبدون کسر تخفیف از وام اعتباری سبحان استفاده کنند .

۳- طرح تخفیفی همیار
متقاضیان می توانند در قبال معرفی کتبی یک نفر متقاضی جدید استفاده کننده از خدمات آموزشی سبحان از ده درصد تخفیف به نسبت شهریه همان دوره برخوردار خواهد شد .

۴- طرح تخفیفی خانواده
درصورتی که بیش از یک نفر از اعضاء یک خانواده در یک ترم آموزشی هم زمان اقدام به ثبت نام نمایند برای هر کدام از اعضاء ۱۰% تخفیف شهریه لحاظ خواهد شد.
۵- طرح تخفیفی پلکانی
متقاضیان می توانند با ارائه تضمین کتبی مبنی بر حضور بیش از چند ترم آموزشی بدون وقفه و به صورت مستمر از تخفیف پلکانی برخوردار شوند که جمعا در آخرین ترم هر ردیف محاسبه و کسر خواهد گردید .
الف) سه ترم اول شهریه مصوب ج) سه ترم سوم ۱۰% تخفیف
ب) سه ترم دوم ۵%تخفیف د) سه ترم چهارم ۱۵% تخفیف
۶- طرح تخفیفی ممتازین
رتبه های برتر آزمون های فنی و حرفه ای با نمره ۱۰۰ و نفرات برتر هر ترم بزرگسال آموزشگاه زبان سبحان با کسب نمره ۱۰۰برای ادامه دوره بعدی از ۱۵% تخفیف و دانش آموزان ممتاز مقطع دبستان با معدل ۲۰ و دوره متوسطه اول با معدل ۱۹و ۲۰و دوره متوسطه دوم با معدل ۱۸ تا ۲۰ و دانشجویان با معدل ۱۷ تا ۲۰ با ارائه گواهی کتبی از محل تحصیل از ۱۵% تخفیف بهره مند خواهند شد.

۷- طرح تخفیفی طلایی
هرمتقاضی با ثبت نام ترکیبی چند کلاس در مراکز آموزشی سبحان (زبان- کامپیوتر و هنر) با ارائه ۱۵% تخفیف+۲کلاس رایگان ساخت CD باMMB ونصب ویندوز استفاده خواهند کرد.
تبصره: جهت لحاظ تخفیف طرح طلایی کلاسهای اول و دوم کل مبلغ شهریه دوره محاسبه و دریافت می گردد و متعاقباً کل تخفیف (معادل۴۰ %) پس از ثبت نام در کلاس سوم کسر و مابقی دریافت می گردد.

۸- طرح تخفیفی رابطین
هر داوطلب در صورت تمایل به عنوان رابط مؤسسه سبحان در محل تحصیل یا کار خود بوده و در زمینه معرفی و بازاریابی فعالیت می نماید و به نسبت فعالیت از۲۰%تا ۵۰% تخفیف شهریه دوره مورد نظر در کلیه مراکز آموزشی بهره مند خواهند شد.

 شایان ذکر است که هر شخص از یک طرح تخفیفی می تواند استفاده کند و تجمیع چند طرح تخفیفی ممنوع است.
 از پذیرش هرگونه درخواست تخفیفی خارج از این دستورالعمل معذوریم

به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار سایت

اجرای طرح ارزیابی عملکرد پرسنل موسسه سبحان
images
آموزش حرفه ای بازاریابی و فروش
شاخص
حرفه ای و کاربردی نحوه ساختن صفحات وب را یاد بگیرید
شاخص
آموزش حسابداری ویژه اشتغال
شاخص حسابداری
روتوش حرفه ای تصاویر و تصویر سازی
شاخص حرفه ای۱
آموزش کامپیوتر با ارائه مدارک معتبر(فنی و حرفه ای، سازمان مدیریت و ICDLجهانی)
شاخص مقدماتی