تاریخ امروز : یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹

دفتر نویسی

۲

کارگاه ویژه دفتر نویسی

انجام کامل مراحل تحریر ۴ دفتر

صنعتی/بازرگانی/خدماتی/پیمانکاری

با استفاده از قوانین جدید مالیاتی

توسط کارشناس سازمان امور مالیاتی آقای مهندس امید ثریا

مجتمع آموزشی سبحان شعبه مبارکه

۰۳۱۵۲۴۱۶۶۱۵

به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار سایت

اجرای طرح ارزیابی عملکرد پرسنل موسسه سبحان
images
آموزش حرفه ای بازاریابی و فروش
شاخص
حرفه ای و کاربردی نحوه ساختن صفحات وب را یاد بگیرید
شاخص
آموزش حسابداری ویژه اشتغال
شاخص حسابداری
روتوش حرفه ای تصاویر و تصویر سازی
شاخص حرفه ای۱
آموزش کامپیوتر با ارائه مدارک معتبر(فنی و حرفه ای، سازمان مدیریت و ICDLجهانی)
شاخص مقدماتی