تاریخ امروز : یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹

PHP سطح ۳

  • آشنایی بیشتر با شی گرایی
  • آشنایی با معماری طراحی MVC و تشریح آن
  • آشنایی با فریم ورک بسیار محبوب Laravel و انجام پروژه هایی مبتنی بر آن
  • آشنایی با فریم ورک محبوب Symfony2 و انجام پروژه هایی مبتنی بر آن
  • آشنایی با فریم ورک CakePHP و انجام پروژه هایی مبتنی بر آن
  • آشنایی با فریم ورک CodeIgniter و انجام پروژه هایی مبتنی بر آن
به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار سایت

اجرای طرح ارزیابی عملکرد پرسنل موسسه سبحان
images
آموزش حرفه ای بازاریابی و فروش
شاخص
حرفه ای و کاربردی نحوه ساختن صفحات وب را یاد بگیرید
شاخص
آموزش حسابداری ویژه اشتغال
شاخص حسابداری
روتوش حرفه ای تصاویر و تصویر سازی
شاخص حرفه ای۱
آموزش کامپیوتر با ارائه مدارک معتبر(فنی و حرفه ای، سازمان مدیریت و ICDLجهانی)
شاخص مقدماتی