تاریخ امروز : پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹

مهندسی گرافیک

آموزش حرفه ای نرم افزارهای دو بعدی و سه بعدی گرافیک با سرفصل های اختصاصی مجتمع آموزشی سبحان رایان و ارائه مدارک معتبر داخلی و بین المللی

به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار سایت

اجرای طرح ارزیابی عملکرد پرسنل موسسه سبحان
images
آموزش حرفه ای بازاریابی و فروش
شاخص
حرفه ای و کاربردی نحوه ساختن صفحات وب را یاد بگیرید
شاخص
آموزش حسابداری ویژه اشتغال
شاخص حسابداری
روتوش حرفه ای تصاویر و تصویر سازی
شاخص حرفه ای۱
آموزش کامپیوتر با ارائه مدارک معتبر(فنی و حرفه ای، سازمان مدیریت و ICDLجهانی)
شاخص مقدماتی