تاریخ امروز : پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹

اتوکد

آنچه در این دوره می آموزید:

کلیات نر افزار:

 • نمای شماتیک
 • عملکرد ماوس و کیبورد
 • کلیدهای تابع
 • کلیدهای ترکیبی
 • حروف خلاصه و پارامترها
 • نحوه فراخوانی صفحات با واحدهای مختلف و طریقه شناسایی واحد صفحه
 • نحوه فراخوانی میله ابزارها
 • روشهای اجرای دستورات
 • روشهای تکرار دستورات
 • معرفی انواع سیستمهای مختصاتی شامل سیستمهای ، دکارتی ، پلار ، مکان نما کشسانی ، نسبی ، استوانه ای ، کروی
 • Wizard
 • Tool tip

دستورات مورد استفاده در نرم افزار auto cad  به شرح زیر میباشند.

میله ابزار draw

 • Line
 • Xline-ray
 • Poly line
 • Poly gon
 • Rectangle
 • Arc
 • Circle
 • Revision cloud
 • Spline
 • Ellipse
 • Ellipse arc
 • Insert block
 • Make block
 • W block
 • Point
 • Hatch
 • Gradient
 • Region
 • Table
 • M text
 • Add selected

میله ابزار modify

 • Erase
 • Copy
 • Mirror
 • Offset
 • Array
 • Move
 • Rotate
 • Scale
 • Stretch
 • Trim
 • Extend
 • Break at point
 • Break
 • Join
 • Chamfer
 • Fillet
 • Blend curves
 • Explode

نحوه استفاده از ابزارهای کمک ترسیمی   object snap

نحوه استفاده از مدلهای پیش ساخته نرم افزار شامل دستورات  design center   –   tool palettes

نحوه مشاهده و اعمال تغییرات بر روی ترسیمات به کمک properties  –  ctrl+1  –  Quick properties

نحوه وارد کردن متن به کمک دستورات  text –d text – m text

لایه بندی ترسیمات به وسیله میله ابزار layer – layer properties manager

اندازه گذاری ترسیمات به کمک میله ابزار dimension   تنظیمات اصول اندازه گذاری از جدول  dimension style

نحوه جابجایی دستگاه مختصات(ucs) در model space

استعلام گیری از ترسیمات به وسیله میله ابزار inquiry

نحوه قید گذاری هندسی و اندازه به وسیله منوی parametric

نحوه گرفتن خروجی از نرم افزار به کمک lay out

چیدمان نماها به وسیله دستور m view

تنظیمات صفحه  layout به کمک دستور page setup manager

نحوه استفاده از دستور plot

دانلود جزوه درسی:

اتوکد

به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار سایت

اجرای طرح ارزیابی عملکرد پرسنل موسسه سبحان
images
آموزش حرفه ای بازاریابی و فروش
شاخص
حرفه ای و کاربردی نحوه ساختن صفحات وب را یاد بگیرید
شاخص
آموزش حسابداری ویژه اشتغال
شاخص حسابداری
روتوش حرفه ای تصاویر و تصویر سازی
شاخص حرفه ای۱
آموزش کامپیوتر با ارائه مدارک معتبر(فنی و حرفه ای، سازمان مدیریت و ICDLجهانی)
شاخص مقدماتی