تاریخ امروز : یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹

شروع دوره ICDLپیشرفته(درجه۱)

icd1l

شروع دوره ICDL 1(پیشرفته)

(با ارائه مدرک معتبر بین المللی از فنی و حرفه ای کشور)

زمان کلاس ویژه آقایان:

روزهای زوج ساعت ۲۰-۱۸

زمان کلاس ویژه خانمها:

روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۲-۸:۳۰

به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار سایت

اجرای طرح ارزیابی عملکرد پرسنل موسسه سبحان
images
آموزش حرفه ای بازاریابی و فروش
شاخص
حرفه ای و کاربردی نحوه ساختن صفحات وب را یاد بگیرید
شاخص
آموزش حسابداری ویژه اشتغال
شاخص حسابداری
روتوش حرفه ای تصاویر و تصویر سازی
شاخص حرفه ای۱
آموزش کامپیوتر با ارائه مدارک معتبر(فنی و حرفه ای، سازمان مدیریت و ICDLجهانی)
شاخص مقدماتی